Stand van zaken rond het universeel basisinkomen (ubi) in Groot-Brittannië

 

martinelli

 

Download hier gratis het e-boek (pdf) van de Nederlandse vertaling van Assessing the Case for a Universal Basic Income in the UK van dr. Luke Martinelli!

 

 

 

Ongeveer een jaar geleden verscheen een publicatie over het basisinkomen en de invoering daarvan in Groot-Brittannië Assessing the Case for a Universal Basic Income in the UK van de hand van Dr. Luke Martinelli. Hij is als onderzoeker verbonden aan het IPR (Institute for Policy Research) van de Universiteit van Bath. Het rapport geeft een goed overzicht van de kennis, die nu aanwezig is over het basisinkomen en de lopende discussies, hete hangijzers, doelstellingen, bezwaren en toekomstperspectieven.

Het rapport bespreekt genuanceerd de vele varianten van een basisinkomen en analyseert de voor- en nadelen er van. Veel ruimte is gewijd aan de effecten op de arbeidsmarkt en op de maatschappelijke en politieke haalbaarheid.

Op veel punten staat de Britse situatie centraal, maar de auteur blijkt goed op de hoogte van de wereldwijde discussie, ook van de situatie in Nederland. Waarschijnlijk is het Britse stelsel voor sociale zekerheid wat beperkter dan in Nederland, maar de principes er achter en de tendensen in de discussie komen in hoge mate overeen.

Een belangrijk deel van het rapport betreft zogenaamde microsimulaties. Dat zijn pogingen om de effecten van bepaalde maatregelen op individuen en op de samenleving als geheel in te schatten. Dan gaat het vooral over de effecten van de invoering van een basisinkomen op individuen (inkomen, werkprikkels) en de maatschappelijke baten en lasten (gevolgen voor de arbeidsmarkt, belasting- en uitkeringsstelsel, politiek kapitaal).

Onontkoombaar punt bij dit soort ramingen is dat men parameters moet ontlenen aan de huidige situatie en daar dus ook niet ver van af kan wijken. Het leidt dan ook tot een zeker pessimisme over de haalbaarheid van het basisinkomen. Niettemin is de auteur optimistisch. Volgens hem is het belangrijk om te bekijken welke doelen je wilt bereiken met een ubi om daar vervolgens de juiste vorm van basisinkomen bij te zoeken. Martinelli komt na een uitgebreide analyse tot drie belangrijke doelstellingen:

  • De drastische vereenvoudiging van bestaande regels en voorwaarden, zowel om administratieve kosten te besparen als – wellicht nog belangrijker – de psychologische belasting en het stigma te verminderen veroorzaakt door de ingewikkelde en opdringerige regels en voorwaarden van het huidige sociale stelsel;
  • een uitgebreidere dekking van de bevolking, en dus effectievere verlichting van armoede en hogere niveaus van inkomenszekerheid;
  • de eliminatie (of vermindering) van armoede-, werkloosheids- en bureaucratische vallen, die uitkeringsgerechtigden ervan weerhouden zich bezig te houden met of vorderingen te maken op de arbeidsmarkt.

Omdat het (financieel) onhaalbaar is alledrie de doelstellingen in één enkele regeling te bundelen, onstaat er volgens Martinelli een ‘trilemma’: er zal gekozen moeten worden, welke doelen de hoogste prioriteit hebben en welke het meest haalbaar zijn gezien de financiële- en politiek-economische situatie in een land.

Aan het slot van hoofdstuk 5 zegt Martinelli over het maken van keuzes: “Sympathisanten van het basisinkomen moeten gemotiveerd worden door een verlangen om levens te verbeteren, niet door slaafse toewijding aan een abstract idee. Als het zo is dat elementen van het basisinkomen gemakkelijker ten dele gerealiseerd kunnen worden dan als volledig pakket, dan moeten we deze politieke werkelijkheid accepteren.”

Florie Barnhoorn heeft een goed leesbare vertaling gemaakt, die vanaf 21 oktober 2018 in zes delen op de website van de Vereniging Basisinkomen gepubliceerd is. De Nederlandse vertaling kan hier gratis als e-boek (pdf) gedownload worden.

Hieronder een overzicht van de hoofdstukken met links naar de webpagina’s op www.basisinkomen.nl:

UBI: Introductie en samenvatting
UBI: Beleidsdiscussies
UBI: Een idee waar de tijd rijp voor is?
UBI: Fiscale- en verdelingseffecten
UBI: Gevolgen voor de arbeidsmarkt
UBI: Politieke haalbaarheid en invoeringsvraagstukken
en een bijlage: Hoe wordt tegen het ubi aangekeken in drie invloedrijke politiek filosofische stromingen?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.